Powered By

Free XML Skins for Blogger

Powered by Blogger

Related Posts with Thumbnails

Saturday, January 9, 2010

Mencari Ukhwah Yang Semakin Hilang

Al Imam Asy Syahid berkata:

"Yang saya maksudkan dengan ukhuwwah ialah hati dan jiwa terikat dengan ikatan Aqidah. Aqidah merupakan ikatan yang paling kukuh dan bernilai. Ukhuwwah adalah saudara iman, sementara perpecahan pula adalah saudara Kufur. Kekuatan yang pertama ialah kekuatan perpaduan dan tidak ada perpaduan tanpa kasih sayang. Darjat kasih sayang yang paling rendah ialah kesejahteraan jiwa terhadap saudara seislam dan darjat yang paling tinggi ialah mengutamakan orang lain dari diri sendiri."


Ukhuwwah merupakan anugerah Allah kepada hambaNya yang ikhlas serta penolong dan tenteraNya yang membersihkan jiwa mereka untuk Allah. Firman Allah :

"Dialah yang memperkuatkan kamu dengan pertolonganNya dan dengan para Mukmin dan menyatukan hati-hati mereka. Sekiranya kamu belanjakan semua yang ada di bumi, nescaya kamu tidak dapat menyatukan hati-hati mereka, akan tetapi Allah telah menyatukannya. Sesungguhnya Dia Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana."
Al Anfal : 62-63

"Teman-teman akrab pada hariitu sebahagiannya menjadi musuh bagi sebahagian yang lain kecuali orang-orang bertaqwa"
Al Zukhruf : 67

"Muhammad itu adalah utusan Allah dan sahabat-sahabat yang bersamanya bersifat keras terhadap orang kafir, berkasih sayang sesama mereka, kamu melihat mereka rukuk dan sujud mencari kurniaan Allah dan keredhaanNya. Tanda-tanda tersebut kelihatan pada muka mereka kesan dari sujud."
Al Fath : 29

1 comment:

Unknown said...

Manis ukhuwah atas dasar aqidah. Tidak ada saling syak wasangka sesama manusia. Alangkah indahnya sekiranya semua umat manusia berukhuwah kerana Allah.